SW-TECH OY

Tietotekniikan asiantuntijapalvelut

YRITYS
SW-TECH Oy on tuotekehitykseen ja konsultointiin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen yhdistämällä teknologia ja liiketoiminta sekä tuotteissa että palveluissa.

Tarjoamme palveluitamme sekä kasvuyrityksille, jotka haluavat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan nopean kasvun haasteita että vakiintuneille yrityksille, jotka hakevat uusia kasvumahdollisuuksia ja toiminnan tehostamista teknologian ja palveluiden keinoin.

Osaamisemme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen teknologiayritysten konsultoinnista, johtamisesta ja kasvusta. Asiakkaitamme ovat pienet, keskisuuret ja suuret yritykset jotka hyödyntävät tietoteknikkaa tuotteissaan ja palveluissaan.
 • Tehtävä

  Autamme asiakkaitamme saamaan enemmän hyötyä tietotekniikkainvestoinneista.

 • Osaaminen

  Osaamisemme perustuu pitkään kokemukseen ohjelmistoliiketoimminnasta, teknologiasta ja kasvusta.

 • Innovatiivisuus

  Laaja näkemys tietotekniikan mahdollisuuksista ja uusien tekniikoiden tuntemus auttaa löytämään uudenlaisia ja tehokkaita ratkaisuja.

 • SITOUTUMINEN

  Tärkein tehtävämme on olla luotettava ja aikaansaava kumppani asiakkaillemme.

PALVELUT

Tarjoamme konsultointipalveluita yritysten toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme saamaan enemmän hyötyä tietotekniikkainvestoinneistaan.
Esimerkkejä palveluistamme:

SUUNNITTELU JA MÄÄRITTELY
Tietojärjestelmien määrittely ja suunnittelu · IoT/M2M järjestelmien suunnittelu · Järjestelmäarkkitehtuurien suunnittelu · Vaatimusmäärittelyt ja tarvekartoitukset · Liiketoimintaprosessien ja palveluiden suunnittelu · Teknologia-analyysit · Laadunvarmistussuunnitelmat · Palveluiden tuotteistus

PROJEKTINHALLINTA
Projektipäällikköpalvelut · Testauspäällikköpalvelut · Kilpailutus ja toimittajahallinta

OHJELMISTOKEHITYS JA LAADUNVARMISTUS
Räätälöity ohjelmistokehitys · Sulautetut järjestelmät · Palvelin- ja työasemasovellukset · Ohjelmistotestaus ja testausautomaatiokehitys · Konsultointi ja asiantuntijapalvelut

TUOTTEET
Maranet - maarakennusyrityksille suunnattu laskutustietojen tallennus sovellus. www.maranet.fi